Image
רוֹזי נֶי ,(Rosie Ney) אַנדוֹר נֵמֶט ,(Németh Andor) פריז, 1940; MNM

פריז

תחנות היציאה לגלות – פריז
אמנים יוצרים יהודים רבים מהונגריה מצאו להם בית בפריז בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה. לָיוֹש טיהַניִי ,(Tihanyi Lajos) בֵּלָה צוֹבֶּל ,(Czóbel Béla) רוברט קאפּה, אֶרווין שינקוֹ (Sinkó Ervin) ואחרים השתקעו בבירה הצרפתית בשל השפעת האוונגרד והילת המיתוס של העיר. מספרם תפח עד מאוד, בייחוד לאחר 1933, עם בואם של לָיוֹש הַטוָני (Hatvany Lajos), של מָריאָה לֶיטנֶר (Leitner Mária), של אַנדוֹר נֵמֶט (Németh Andor) ושל אחרים.


אֶרווין שינקוֹ (Sinkó Ervin)Egy regény regénye (רומן הרומן), 1961
"מה שמחליא ומייסר את הזר שאין לו מכרים בפריז [...] הוא משפט קצר הנאמר בנעימה הטבעית ביותר שיש, בספונטניות עילאית ובקלילות אלגנטית בפי מזכירות, לבלרים, חדרניות, בדיוק כפי שהוא נאמר בפי הממונים עליהם, בטלפון או בשיחה פנים אל פנים [...]: De la part de qui? מי שלח אותך? [...] ומכיוון שמדובר בזר שאין לו מכרים לא בפריז, לא באזור של פריז ולא בכל ארץ צרפת הגדולה, הרי אין תשובה בפיו, זאת אומרת אין לו כל שם שהוא יכול לנקוב בו בתשובה לשאלה. ומאחר שאין – הוא חרץ את גורלו במו ידיו."


אסתר גָנטנֶר
תרגמה מהונגרית: עליזה מרמלשטיין