על התערוכה

שותפינו לתערוכה

המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית עוסק מאז הקמתו בתיעוד הקהילה על גווניה השונים ומציג את מכלול המאפיינים שהביאו לייחודה ולעושרה התרבותי לאורך שנים. קהילה זו העמידה שורה ארוכה ומרשימה של יוצרים, אנשי רוח ואמנים, אשר הטביעו את חותמם על תרבות מדינתם ועל התפתחות ענפי היצירה השונים בעולם המערבי. למרות הישגיהם המרשימים והתרומה החשובה שהרימו למולדתם, נאלצו רבים מבני קהילה זאת להתמודד עם נסיבות פוליטיות וחברתיות מורכבות, אשר אילצו אותם לקבל החלטות דרמתיות בנוגע להמשך דרכם האמנותית.

התערוכה באתר זה מציגה את מפעלי החיים של יוצרים יהודים, שנאלצו לעזוב את הונגריה בעקבות המאורעות שפקדו את ארצם במחצית הראשונה של המאה העשרים והמשיכו את דרכם האמנותית ברחבי העולם. התערוכה שופכת אור על סיפורם האישי ועל פעילותם בתחומי האמנות השונים, אגב שימת דגש מיוחד בקווים המשותפים בחייהם.

אינטלקטואלים יהודים רבים החליטו לעזוב את הונגריה אחרי מלחמת העולם הראשונה על רקע מהפכת הנגד בארצם. רובם ככולם מצאו מקום מקלט בווינה ובברלין. אחר כך הם עברו לפריז וללונדון, שנעשו למעוזם של היהודים האינטלקטואלים הגולים. אבל השינויים הפוליטיים הדרמתיים שהתחוללו באירופה בכלל ובגרמניה בפרט, לא הותירו לרבים מהם ברֵרה, אלא להמשיך במנוסתם אל חוף המבטחים – ארצות הברית. ארץ-ישראל הייתה גם היא יעד למקצת היוצרים – אלו עלו עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה או לאחר השבר הגדול של השואה.

בראשית המאה העשרים הצטיינה הונגריה בחיי תרבות משגשגים, ורבים מן היהודים נטלו בהם חלק. רמת החינוך המוזיקלי של יהודי הונגריה הייתה גבוהה וגם להתפתחות אמנות התיאטרון והקולנוע במדינה הם הרימו תרומה כבירה. מקומם המרכזי של היהודים בחיי התרבות המפותחים של הונגריה הוא אחד המפתחות להצלחה האישית שנחלו כל אחד ואחת מהם גם מחוץ למולדתם. רבים מן היוצרים היהודים נפגשו במקום גלותם ונקשרו ביניהם קשרי ידידות, וההשפעות ההדדיות הללו ניכרות היטב בעבודותיהם. ייחודה של התערוכה אפוא הוא בהצגת סיפור חייהם של האמנים, על הקשרים התרבותיים שנקשרו ביניהם ועל הנסיבות ההיסטוריות-הפוליטיות שאפיינו אותם – ומסיפורי חיים אלו אפשר גם ללמוד על מקומם של היוצרים ויצירותיהם בתרבות העולמית.

תערוכה זו היא פרי יוזמה ייחודית של המוזיאון שלנו ובבחינת מחקר ראשון בסוגו. התערוכה עוסקת בתחומי אמנות עיקריים, כגון אמנות פלסטית, ספרות, קולנוע ותיאטרון, אמנות הצילום, מוזיקה ואדריכלות. פרקי התוכן נכתבו בידי מומחים שונים בארץ ובחוץ-לארץ והם משלבים אמצעי תצוגה ויזואליים, כגון תמונות, קטעי עיתונים, קטעי אודיו, תצלומים וחומרי תיעוד אישיים. מאמץ בלתי נלאה השקיעו החוקרים, כותבי המאמרים, וכן אוצרת התערוכה, הד"ר אנה סלאי, באיסוף החומרים והאילוסטרציות. אנו אסירי תודה לכל המוזיאונים, הארכיונים ובעלי האוספים הפרטיים ברחבי העולם, שנענו באדיבותם לבקשותינו וחלקו עמנו מידע חשוב זה. תודה מיוחדת נתונה לוועידת התביעות על תמיכתה בפרויקט.

רוני לוסטיג
מנהל המוזיאון