ביבליוגרפיה

מקור האילוסטרציות

קישורים

Bajkay Éva, A berlini Sturm vonzásában
http://mattis.kfki.hu/index_37.html

Balázs Béla, Napló, 1903–1922, vol. I-II, Budapest, 1982; Isztra – Moszkva, 1940–1945, MTAK Kézirattár, MS 5024/3

Balázs Béla, „A háború utáni magyar irodalom”, in: Diogenes, 1924. május 31.

Bálint Jenő, „Egy éve és három hónapja festek...”, in: A Reggel, 1930. augusztus 25.

Bárdos Artúr, Játék a függöny mögött, Budapest, 1942

Beregi Oszkár, Életem regénye, 1961, kézirat (másolata mgt.)

Berény Róbert, „Lesznai Anna”, in: Fórum, 1932/10

Berlin, „Nekünk ma Berlin a Párizsunk”, Magyar írók Berlin-élménye 1900–1933 / „Unser Paris ist heute Berlin”,
Ungrische Schriftsteller erleben Berlin
, Budapest, 2007

Biró Lajos, „A Hebbel-színház”, in: Művészet, 1908
http://www.mke.hu/lyka/07/318-321-szinhaz.htm

Borgos Anna, „Árral és ár ellen, Gyömrői (Gelb, Rényi, Glück, Ujvári, Ludowyk) Edit életútjai”
http://www.inco.hu/inco13/filo/cikk10h.htm

Botar, Oliver A.I., Technical Detours: The Early Moholy-Nagy Reconsidered, New York, 2006

Botka Ferenc (ed.), „Liebe Mamuskám!”, Déry Tibor levelezése édesanyjával, Budapest, 1998

Capa, Robert, Kissé elmosódva – emlékeim a háborúból, Budapest, 2006, 2009

Cartier-Bresson, Annie – Kincses Károly, Kertész és Brassai előtt, A modernizmus gyökerei a magyar fotográfiában,
Kecskemét, 2001

Chernow, Burt, Peterdi-Paintings, New York, 1982

Cserba Júlia, Magyar képzőművészek Franciaországban, 1903–2005, Budapest, 2006

Csorba E. Csilla, Magyar fotográfusnők 1900-1945, Budapest, 2001

Déry Tibor, Ítélet nincs, Budapest, 1990

Dorati, Antal, Notes of Seven Decades, London, 1979; Egy élet muzsikája, Budapest, 1981, 1985

Duczinska Ilona – Horváth Zoltán, „Polányi Károly és a Galilei-kör”, in: Századok, 1971

Farkas István és Géo-Charles levelezése; Géo-Charles kézírásos jegyzete, é. n., Archive Musée Géo-Charles, Échirolles

Fekete Éva – Karádi Éva (ed.), Lukács György levelezése, 1902-1917, Budapest, 1981

Fenyő, D. Mario, A Nyugat hőskora és háttere, Debrecen, 2001

Fermi, Laura, Illustrious immigrants, Chicago, 1968

Folkesdotter, Gärd, „Fred Forbat och den funktionalistiska stadsbyggnadsdoktrinen”, in: Bebyggelsehistorisk Tidskrift, 1990/20

Forbat, Fred, Arkitektur och Stadsplanering i Tyskland,USSR, Ungern och Sverige, Sveriges Arkitekturmuseum, 1970

Forgách András, Zehuze, Budapest, 2007

Gästebücher der Ehepaar Walden, 1920–1925, Staatsbibliothek, Berlin, Hs. Nell Walden M 5480

Giladi, David, Pesti mérnökök – Izrael országépítői, Budapest, 1992

Gilbert, Herbert, The Search for Synthesis, Selected Writings on Architecture and planning, Haifa, 1997

Gluck, Mary, Georg Lukacs and his generation, Cambridge, 1985

Glück Andor (ed.), Emlékkönyv Halmi József negyvenéves újságírói jubileumára, Buenos Aires, 1953

Gráber Margit: Emlékezések könyve, Budapest, 1991

Greenough, Sarah – Gurbo, Robert – Kennel, Sarah, André Kertész, Washington, 2005

Gundlach, F.C., (ed.), Richard Avedon, Martin Munkacsi, London, 2006

Gyáni Gábor, Nyugtalan századvég, Budapest, 1997

Gyomai Imre, „A párisi magyar festők kiállítása”, in: Erdélyi Helikon, 1931

Haber, Peter, „Pozsonytól Budapestig, A magyarországi cionizmus kezdetei 1897 és 1904 között”,
in: Otthonkeresők, otthonteremtők, Budapest, 2001

Hansen, Antje, Oskar Kaufmann, ein Theaterarchitekt zwischen Tradition und Moderne, Berlin, 2001

Hatvany Lajosné (ed.), Levelek Hatvany Lajoshoz, Budapest, 1967

Hatvany Lajosné – Rozsics István (ed.), Hatvany Lajos levelei, Budapest, 1985

Háy Gyula, Született 1900-ban, Budapest, 1990

Hellige, Hans Dieter, „Generationskonflikt, Selbsthaß und die Entstehung antikapitalistischer Positionen im Judentum”,
in: Geschichte und Gesellschaft, 1979

Honnef, Klaus – Weyers, Frank, Und sie haben Deutschland verlassen müssen
Fotografen und ihre Bilder
1928-1997, Bonn, 1997

Janovics Jenő, A Hunyadi téri színház [1942], Kolozsvár, 2001

„Janovics Jenő és a kolozsvári némafilmgyártás”, in: Filmspirál, 30
http://www.filmintezet.hu/magyar/filmint/filmspir/30/tartalom.htm

Jönsson, Roger, Fred Forbat och funktionalismen, Arkitekt i mellankrigstidens Europa, Lunds Universitet, 2004

Kállai Ernő, „Architekturális leszerelés, Egy magyar építőművész weimari kiállításához”, in: Magyar Művészet, 1926

Karádi Éva – Vezér Erzsébet (ed.), A Vasárnapi Kör, Dokumentumok, Budapest, 1980

Karády Viktor, Gewalterfahrung und Utopie, Fischer 1999

Kende Zsigmond, A Galilei Kör megalakulás, Budapest, 1974

Kincses Károly, Fotográfusok, Made in Hungary, Aki elment, aki maradt, Kecskemét, 1998

Kincses Károly, Mítosz vagy siker? A magyaros stílus, Kecskemét, 2001

Kincses Károly, A két Reismann, Kecskemét, 2004

Kincses Károly, (M)érték, Barassai, Capa, Kertész, Munkácsi, Moholy, Kecskemét, 2006

Kincses Károly – Kolta Magdolna, Robert Capa képei a Magyar Fotográfiai Múzeumban, Kecskemét, 2005

Kincses Károly – Kolta Magdolna – Csizek Gabriella (ed.): Hazai anyag, Pictures from home; Fotónapló,
André Kertész és a magyarok
; Photo Diary, André Kertész and Hungarians, Budapest, 2005

Kincses Károly – Lugosi Lugó László – Mátyássy Miklós – Pierre Borhan – Katona István, André Kertész, Kecskemét, 1994

Kincses Károly – Markovics Ferenc, Munkácsi és Munkácsi, Kecskemét, 1996

Komlós Aladár, „Magyarok a külföldön”, in: Bécsi Magyar Újság, 1923/76

Komor Ágnes, Apám, Komor Vilmos, Budapest, 1985, 2009

Lengyel József, Bécsi portyák, Budapest, 1970

Lengyel József, Visegrádi utca, Berlin, 1929; Moszkva, 1932

Lengyel Menyhért, Életem könyve, Budapest, 1988

Lesznai Anna, „Vallomás”, in: Ernst Múzeum kiállítási katalógus, 1938

Lesznai Anna, Kezdetben volt a kert, Budapest, 1966

Litván György, A szociológia első magyar műhelye – A Huszadik Század köre, Budapest, 1973

Litván György, „Magyar gondolat – Szabad gondolat“, Nacionalizmus és progresszió a század eleji
Magyarországon
, Budapest, 1978

Litván György, „Irányzatok és viták a bécsi magyar emigrációban”,
http://www.tankonyvtar.hu/historia-1989-06/historia-1989-06-081013-2

Litván György, „Jászi Oszkár és a zsidókérdés”, in: Molnár Judit (ed.), A holokauszt Magyarországon
európai perspektívában
, Budapest, 2005

Loewy, Hanno, Béla Balázs, Märchen, Ritual und Film, Berlin, 2003

Markovits Györgyi, „A magyar emigráció irodalmi munkássága a két világháború között”
http://epa.oszk.hu/01400/01464/00008/pdf/484-505.pdf

Mendöl Zsuzsanna, Forbát Alfréd (1897-1972), Pécs, 2008

Modernity in Central Europe, 1918-1945, New York, 2007

Moholy-Nagy László, Festészet, fényképészet, film, Budapest, 1978

Moholy-Nagy László, 100 fotó, Budapest, 1995

Molnár Géza, Arcok fényben és eltűnőben, Budapest, 1982

Munkácsi Márton, „A fotóriporter a riportfelvételek kulisszatitkaiból”, Ma Este, 1925

Nádas Péter, Seelenverwandt / Kindred Spirits, Ungarische Fotografen / Hungarian Photographers
1914–2003, Berlin, 2005

Nagy Csaba, A magyar emigráns irodalom lexikona, Budapest, 2000

Nagy Magda, K., Balázs Béla világa, Budapest, 1973

Newhall, Beaumont, The history of photography, New York, 2002

Novák Zoltán, A Vasárnap Társaság, Budapest, 1979

Passuth Krisztina, „Beszélgetés André Kertésszel, a Musée de la Ville de Paris-ban”, 1982, MFM kézirattár

„A pesti aszfalttól – Telavivig; Be kell tiltani a Világvárosi Regényeket”, Magyar Újság, 1939. november 21. and:
http://www3.arcanum.hu/onap/a090302.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=KN-1939_3&pg=0&l=hun
pp. 102–103

Péter András, „Diener-Dénesnek a Fränkel galériában rendezett kiállítása kapcsán”, Tükör, 1937

Pók Attila, A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása – A Huszadik Század társadalomszemlélete,
1900–1917
, Budapest, 1990

Ralmon, John, „Béla Balázs in German Exile”, in: Film Quarterly, 1977

Réth Alfréd francia nyelvű önéletrajzi írása, 1948, Az albi-i kiállítás katalógusa, 1986

Ritoók Emma, Évek és emberek, kézirat

Romare, Stefan, Fred Forbat och mellankrigstidens arkitektur, Lund, 1997

Schiller Erzsébet, „Balázs Béla kísérletei a szovjet filmmel és színházzal”, 2009
http://www.radaykonyveshaz.hu/balazs-bela-lukacs-gyorgy-es-akiknek-kell

Shaw, Irwin, Izraeli riportok, Robert Capa 94 fotójával, Budapest, 2009

Siklós András, Magyarország 1918–1919, Események, képek, dokumentumok, Budapest, 1978

Silberstein Adolf, „Mennyiben lehetünk mi cionisták”, Egyenlőség, 1897

Silfen János, „A bécsi emigrációs könyvkiadás történetéből, Az Új Modern Könyvtár”, in: Magyar Könyvszemle, 1965

Simon Mihály, Összehasonlító magyar fotótörténet, Kecskemét, 2000

Sinkó Ervin, Egy regény regénye, Újvidék, 1961

Solti, Georg – Sachs, Harvey, Solti on Solti, London, 1997

Solti, Georg Sir – Sachs, Harvey, Emlékeim, Budapest, 1998

Szabó Szilvia, „Fényes Samu Diogenese az 1920-as évekbeli Bécs excentrikus terében”,
http://webfu.univie.ac.at/texte/szabo_fenyes.pdf

Szabolcsi Bence – Tóth Aladár (ed.), Zenei Lexikon, Budapest, 1930, 1935

Szabolcsi Miklós, „Balázs Béla berlini évei”, in: Fried István – Kürtösi Katalin (ed.), A kultúraköziség dilemmái,
Szeged, 1999

Szalai Anna, „Az országutak népe, Kaczér Illés Zsidó legendájának forrásvidékéről”, in: Irodalomismeret, 2002/5-6

Szalai Anna, „Elsüllyedt közösségek krónikása, Ujvári Péter”, in: Irodalomtörténeti Közlemények, 2007/1-3

Szalai Anna, „Hagyomány és újítás a pesti zsidónegyed közösségi életében az 1830-as években Kaczér Illés
Zsidó legendájában”, in: Budapesti Negyed, 2008/46

Száműzött művészet, Késői hazatérés, kiállítás katalógus, Budapest, 2010

Szarka Klára, Egy évszázados ember, Tabák Lajos fotográfus, Budapest, 2004

Szarka Klára – Fejér Zoltán, Fotótörténet, Budapest, 1999

Székely István, Hypollittól a Lila ákácig, Budapest, 1978

Szenes Árpád, „Magamról”, in: Bulletin du Groupe Beaux Arts de l’Union Démocratique des Hongrois
de France, [1948/49?]

Szóbel Géza, Civilisation, London, 1942

Török Petra (ed.), Sorsával tetováltan önmaga, Válogatás Lesznai Anna naplójegyzeteiből, Budapest, 2010

Turique, Marcelle Berr de, Je les ai connus, Paris, 2003

Varga Katalin (ed.), …or not to be, Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez, Budapest, 2004

Vörös Boldizsár, „'Az állatkert lakói is összegyültek, hogy érdekeik képviseletére bizalmit válasszanak', A Magyarországi
Tanácsköztársaság emléke a diktatúra bukása után közzétett viccekben”, in: Aetas, 2006
http://www.aetas.hu/2006-02/voros.pdf

Vörös Boldizsár, „'a rabbi tehát elmegy Kunfi közoktatásügyi népbiztoshoz', Zsidó figurák a Magyarországi
Tanácsköztársaságról szóló 1919-es viccekben”, in: Szombat, 2009
http://www.szombat.org/%E2%80%9Ea+rabbi+tehat+elmegy+kunfi+kozoktatasugyi+nepbiztoshoz%E2%80%9D.html

Walden, Herwarth, „Scheiber Hugo”, in: Der Sturm, 1920, Berlin, Staatsbibliothek

Walden, Herwarth, „Weiter und weiter”, in: Der Sturm, 1923/1

Weissburg Hajim (ed.), Félévszázad fordulóján, Jegyzőkönyv a Makkabea Zsidó Főiskolai Hallgatók Köre
veteránjainak századik szemeszteri közgyűléséről, Tel-Aviv, 1955

Whelan, Richard, Capa, The definitive Collection, London, 2001

Züszman Alfréd (ed.), Tízéves Izrael, 1948-1958, Jubileumi évkönyv, Tel-Aviv, 1958

Zsuffa, Joseph, Béla Balázs, The Man and the Artist, Los Angeles, London, 1987

Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története, Budapest, 1922, 1986

Veress József (ed.), Magyar filmlexikon, Budapest, 2005

***


‬אורן, רות ורז, גיא, זולטן קלוגר, צלם ראשי, 1933–1958, ספר תערוכה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, 2008

אייכלר, חוה, ציונות ונוער בהונגריה בין שתי מלחמות העולם, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, תשמ"ב (1982)

אלחנני, אבא, המאבק לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה-20, תל אביב, 1998

בהט, אבנר, עדן פרטוש חייו ויצירתו, תל אביב, 1984

בן-אמוץ, דן, איך לעשות מה, תל אביב, 1962

ברנר, יצחק, תערוכה, ארפד (אברהם) גוט – חדשן טכנולוגי בהנדסה ובבנייה בארץ-ישראל, עבודת גמר, אוניברסיטת תל אביב, 1995

גלעדי, דוד, ספר המהנדסים והעליה השלישית מהונגריה, 1920–1930, תל אביב, תשנ"א (1991)

דובשני, גלעד, אדריכל יהודה מגידוביץ', תל אביב, 1993

דונר, בתיה (עריכה), תל אביב – 75 שנים של אמנות, תל אביב, 1984

זהבי, צבי י., מהחתם סופר ועד הרצל – תולדות חיבת ציון וראשית הציונות בהונגריה, טרנסילבניה, סלובקיה, רוסיה הקרפטית, צפון יוגוסלביה ובורגנלנד משנת 1799 עד 1904, ירושלים, תשכ"ז (1966)

זהבי, צבי י., מהתבוללות לציונות – מקור ציונותו של הרצל – תולדות חיבת ציון והציונות בהונגריה משנת 1860 עד 1949, ירושלים, תשל"ג (1972)

לה קורבוזיה, לקראת ארכיטקטורה, תל אביב, 1998

מירון, גיא וסלאי, אנה (עורכים), יהודים על פרשת דרכים, שיח הזהות היהודית בהונגריה בין משבר להתחדשות 1908–1926, רמת גן, 2008

ניר, ישעיהו וערד, שלמה, פאול גולדמן, צלם עיתונות, 1943–1961, קטלוג תערוכה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, 2004

עומר, מרדכי, מגדלי מים בישראל, 1891–1993, תל אביב, 1994

עיתון התאחדות עולי הונגריה, 1946 גיליון לרגל 25 שנה ליישוב ההונגרי בארץ-ישראל

פוירשטיין, אמיל, המהנדס ארפד גוט ומפעלו, תל אביב, 1947

קונדה, ברכה, אדריכלות הסגנון הבינלאומי, תל אביב, 1994

קצבורג, נתנאל, אנטישמיות בהונגריה 1867–1944, ירושלים, 1992

קרויאנקר, דוד, אדריכלות בירושלים, הבנייה בתקופת המנדט הבריטי, ירושלים, 1987

קרויאנקר, דוד, אדריכל זולטן שמשון הרמט (1900 – 1985), שישים שנות יצירה, ירושלים, 1990

קרויאנקר, דוד, ירושלים, שכונות ובתים – תקופות וסגנונות, ירושלים, 1996

קרפל, דליה, "פרפקציוניסטים במדינה של חלטוריסטים", על תערוכת פאול גולדמן, הארץ, 10 בספטמבר 2004

קרפל, דליה, "העיניים של המדינה", על תערוכת זולטן קלוגר, הארץ, 23 במאי 2008

ראיון מצולם עם דינה גולדמן ומדינה גולדמן, 2001

"ראיון עם נחמן שיפרין", דבר השבוע, 5 ביוני 1970

רון, אלכסנדר, התנועה הציונית בהונגריה בין שתי מלחמות עולם, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ז (1997)

רז, גיא, צלמי הארץ – מראשית ימי הצילום ועד היום, תל אביב, 2003

שחורי, אילן, אבנך ונבנית, סיפור הבנייה של תל אביב, תל אביב, 1991

שיפרין, נחמן, לליאו הרמן, ארכיון ציוני מרכזי, (5385) 1933/7/23 4 Kh

תל תלפיות (כתב עת תורני), חצי אב תרס"ד (1904)