Image

תולדות היציאה לגלות

חקר תולדות היציאה לגלות
חקר תולדות הגלות ההונגרית במוסקבה ובברלין החל זה לא כבר. ההיסטוריון גֶ'רג' ליטוָן (Litván György) חקר את תולדות הגלות בווינה. מיפויה המדויק של היציאה לגלות נתקל בקשיים רבים, שכן הגולים עצמם בילו תקופות קצרות או תקופות ארוכות בכל עיר ועיר. לא אחת הם הצליחו להימלט ממש ברגע האחרון – למשל אֶדִיט הָיוֹש (Hajós Edit) שנמלטה מברלין. מן הטעם הזה נעלמו ואבדו לעולמים מסמכים רבים שיכלו להיות לעזר בסרטוט הביוגרפיות שלהם, בתיאור מערכת היחסים ביניהם ובהכרת ההווי והמצב הקיומי של הגולים. אנו יכולים למצוא תימוכין בעיקר בזיכרונות, ביומנים שנשמרו, בידיעות מעיתונים וכן בתיעוד שעשו הרשויות במדינות הרלוונטיות.

דבר אחד שריר וקיים. מי שגורשו מהונגריה בגלל סיבות פוליטיות או בשל מוצאם היהודי לקחו עמם הון רוחני, יצירתיות וידע שבכוחם היה לא רק להבטיח את קיומם אלא גם את השתקמותם המוצלחת בסביבתם החדשה – לא אחת למרות הנסיבות הקשות שהתאכזרו אליהם. מי שהפסידה כישרונות, יצירתיות וידע – הייתה הונגריה.

אסתר גָנטנֶר
תרגמה מהונגרית: עליזה מרמלשטיין