Image
Barta Sándor kötete oroszul, Leningrád, 1931; OSZK

Moszkva

Az emigráció állomásai – Moszkva
Berlin mellett a másik legnagyobb politikai emigráns közösségnek Moszkva adott otthont. A Tanácsköztársaság legaktívabb és leghűbb követői Szovjet-Oroszországot tekintették végső állomásuknak: Hajós Edit, Barta Sándor, Kun Béla, Kelen Jolán, Kelen József, Rudas László, Lukács György, Gábor Andor, Lengyel József, Katz Lipót. És hosszan sorolhatnánk a nevét azoknak, akik vagy a húszas évek folyamán, vagy 1933 után kerültek Moszkvába, hogy aztán 1937-től, a sztálini terror nagy tisztogatási hullámában örökre eltűnjenek: Kun Béla, Barta Sándor, Kelen József, Karikás Frigyes – és a berlini emigrációnak szellemi központot biztosító Herwarth Walden is.


Gantner Eszter