Kiállításunkról

Munkatársaink

A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma fennállása óta a magyarországi zsidó közösség sokrétű történetének, kivételesen gazdag kultúrájának bemutatására törekszik. Ez a közösség művészek és értelmiségiek egész sorának alkotásaival gazdagította a magyar kultúrát, és járult hozzá az egyetemes művészet fejlődéséhez is. Sikerük és szülőhelyük kultúrájában, szellemi életében elfoglalt helyük ellenére olyan politikai-társadalmi körülményekkel szembesültek, amelyek számos művészt pályája folytatását érintő nehéz döntésre kényszerített.

Kiállításunk azoknak a zsidó alkotóművészeknek az életművét mutatja be, akik a történelmi körülmények miatt hagyták el Magyarországot a 20. század első felében, és a világ más tájain folytatták művészi pályájukat. Egyéni sorsukban és alkotásaikban számos közös vagy hasonló vonást fedezhetünk föl.

Az első világháborút és a forradalmakat követő ellenforradalom számos zsidó alkotóművészt emigrációba kényszerített. Bécsben és Berlinben találtak menedéket, később Párizs és London fogadta be az emigránsokat. De az európai, különösen a németországi politikai helyzet megrendítő változása miatt sokan választották a biztonságot jelentő tengerentúli partokat. Az értelmiségiek és művészek kisebb csoportja (Erec-)Izraelbe érkezett – még a második világháború kitörése előtt vagy a vészkorszak pusztítása után.

A 20. század elején a virágzó magyarországi kulturális életben meghatározó szerepe volt a zsidó művészeknek – erről tanúskodnak honlapunk fejezetei. A művészeti életben való kiemelkedő teljesítményüknek köszönhető, hogy közülük számosan az országhatárokon túl is sikereket értek el. Az emigrációban találkoztak, és alkotásaikban is fölfedezhető a baráti kapcsolatok hatása. A műveken és történelmi-politikai hátterükön keresztül mutatjuk be a művészek életútját és életművét, s helyüket az egyetemes kultúrában.

Az Emlékmúzeum kezdeményezésére a virtuális kiállítás először foglalkozik az alig feltárt témakörrel a főbb művészeti ágakban: képzőművészet, irodalom, film – színház, fotóművészet, zene és építészet. A fejezeteket izraeli és külföldi kutatók írták, a szövegeket gazdag illusztrációs anyag – reprodukció, fénykép, újságcikk, hanganyag, személyes dokumentum – egészíti ki. A cikkek szerzői és a kiállítás kurátora, Dr. Szalai Anna fáradságot nem kímélve gyűjtötte össze a honlap anyagát. Hálásan köszönjük a külföldi és az izraeli múzeumoknak, levéltáraknak és a magánszemélyeknek, hogy önzetlenül átengedték közlésre a gyűjteményükben őrzött anyagokat. Köszönetet mondunk a Claims Conference anyagi támogatásáért, amely a virtuális kiállítást lehetővé tette.

Ron Lustig
az Emlékmúzeum igazgatója