Image
Mészöly-Munkás Béla, Vázlat

Bevezető

Bevezető
Magyarország 20. századi történelmi eseményei, a Tanácsköztársaságtól a második világháborúig és azon túl, arányában és minőségében, az ott élő lakosságon belül sorsmeghatározóként a legnagyobb súllyal a zsidókra nehezedtek. Ez a megállapítás éppúgy érvényes a zsidó nagy- és kisiparosokra, nagy- és kispolgárokra, vidéki gazdálkodókra és kereskedőkre, mint az értelmiségre és a különböző művészeti ágazatok művelőire. A művészeten belül, jellegénél fogva, talán a képzőművészet az a terület, ahol a szétszóródtatás ellenére is – elsősorban az egyéni és csoportos kiállításokon keresztül – leginkább nyomon követhető az egyes periódusok képzőművészeinek életútja. Ha ez a rövid tanulmány nem is ad lehetőséget arra, hogy valamennyi érintett művészről szóljunk, a néhány említett példa talán kellően érzékelteti, miképpen befolyásolta a politika és a történelem a 20. századi magyarországi zsidó művészek életútját, sorsát.

Cserba Júlia