Image
Ujvári Péter, Múlt és Jövő, 1935

Visszatérés

Visszatérés
1926-ban, az amnesztia kihirdetése után az emigránsok közül többen visszatértek Magyarországra.

Hatvanyt azzal biztatták, hogy visszatérésének semmiféle jogi következménye nem lehet. 1927 decemberében Pestre érkezett, és másnap letartóztatták. Bécsben megjelent cikkei miatt hazaárulás és nemzetgyalázás vádjával indítottak pert ellene. A büntetésül kiszabott időből kilenc hónapot töltött a börtönben, két évig egyáltalán nem jelenhettek meg írásai.

Magánéleti válságok és az alkotáshoz kívánt megfelelő körülmények keresése is magyarázza Déry többszöri visszatérését és távozását, de a munkásmozgalommal való szorosabb berlini és bécsi kapcsolat is hozzájárult a földrajzi értelemben is kifejeződő útkereséshez. 1938-ban Déry is börtönbe került Budapesten, André Gide oroszországi utazásáról beszámoló könyvének fordítása miatt.

Déry Tibor, Ítélet nincs, 1967–1969
„[...] a könyvet a fasiszta Olaszországban antikommunista műként szabadon forgalmazták, Franciaországban szerzőjét a sztálinisták támadták, Magyarországon épp ellenkezőleg, fordítóját kommunista propagandáért elítélték.”

Ujvári Péter Felvidékről Szegedre majd Pestre vezető pályája 1920-ban Bécsben folytatódott. Emigrációs útja kisebb kört írt le, mint pályatársaié, és bár hozzájuk hasonlóan ő is többnyelvű volt, Bécs kivételével megmaradt magyar nyelvterületen. Bécsből újságírótársaival együtt került a kolozsvári Új Kelet szerkesztőségébe, onnan 1923-ban visszatért Érsekújvárra. Szerkesztői és publicisztikai működése a Felvidéken folytatódott, prózaíróként – a korábbi időszakokkal ellentétben – ezekből az évekből csak regénytöredékei maradtak. 1926-ban ismét Pesten újságíró, ott jelent meg utolsó műve, a szerkesztésében készült (Magyar) Zsidó Lexikon (1929).

Szalai Anna