Image
הסרטת Leányfurfang (בחורה בעלת תחבולות). משמאל: הבמאי מיהָאי קֶרטֵס ,(Kertész Mihály) השחקנים אלָיוֹש מֵסָרוֹש (Mészáros Alajos) ולילי בֶּרקי ,(Berky Lili) הצלם יוֹזֶ'ף בֵּצ'י (Bécsi József) והשחקנים קָטוֹ בֶּרקי (Berky Kató) ואָלָדָר איהָס ,(Ihász Aladár) 1914; MNFA

מיהָאי קֶרטֵס

מיהָאי קֶרטֵס/ מיקשָה קָמינֶר/ מייקל קרטיז (בודפשט, 23 בדצמבר 1888 – הוליווד, 11 באפריל 1962)
Kaminer Miksa) / Kertész Mihály / (Michael Curtiz

מיהָאי קֶרטֵס היה מן הראשונים שנמשכו אל הקולנוע. לאחר שלמד פרק זמן בחברת נורדיסק (Nordisk) בדנמרק, התמקם קֶרטֵס מאחורי המצלמה. ב-1912 הוא הסריט את סרטו הראשון, Utolsó bohém (הבוהמיין האחרון) שמו. לאחר שעזב את קוֹלוֹז'וָר (Kolozsvár) עבד קֶרטֵס עם החברות קינוֹריפּוֹרט (Kinoriport) ופניקס (Phönix).

הצלחותיו של קֶרטֵס בקוֹלוֹז'וָר דרבנו אותו לעבד לסרטים יצירות ספרות שהיו אהובות על הקהל הרחב. הוא שאב את השראתו משַנדוֹר בּרוֹדי ,(Bródy Sándor) פֶרֶנץ הֶרצֶג ,(Herczeg Ferenc) פֶרֶנץ מוֹלנָר (Molnár Ferenc) וגם יוֹזֶ'ף אֶטוֶש (Eötvös József). אחרי נפילת הרפובליקה הסובייטית נשאר קֶרטֵס בווינה ולאחר מכן עבר לברלין והסריט באולפני UFA סרטים שהיו כרוכים בבימוי מפואר: סרטי עלילות מרתקות ומלאות תפניות. ב-1927 היה קֶרטֵס לשותף קבוע באולפני האחים וורנר (Warner Brothers). אחד הסרטים המדברים הראשונים שלו היה תיבת נוח שהוקרן ב-1929.

מיהָאי קֶרטֵס, דברי הקדמה בהונגרית לסרט תיבת נוח, 1929
"כמעט עשר שנים עברו מאז נסחף האדם העומד לפניכם ברגשי מבוכה למקומות רחוקים ממולדתו. האם יש בכם מישהו שעדיין זוכר את האיש הצעיר שהדחף להצלחה אמנותית ומזגו הסוער הוליכו אותו לארץ נכר כדי לכרות ברית עולם עם הקולנוע וששמו במולדתו היה מיהָאי קֶרטֵס? ובכן, גבירותי ורבותי, האיש הצעיר בעל המזג הסוער הוא אני: בתוך-תוכי ובתחושתי אני עדיין מיהָאי קֶרטֵס הישן; ובעיני העולם כולו – מייקל קרטיז, האיש בעל השם המוזר, במאי סרט המוקרן לפניכם כעת. עבר ארוך וגדוש תלאות מפריד בין שני השמות; מבחנים קשים ואבני נגף לרוב הם ציוני הדרך בנתיב שבו צעד מאז אולפן הסרטים הבלתי מתוחכם הראשון בבודפשט, שנוסד בביתן זכוכית קטן, והוא חדור אמונה בלתי מעורערת באמנות הקולנוע, עד שהגיע לענק האולפנים הזוהר באור אלפי כוכבים בהוליווד. האמונה הבלתי מעורערת הזאת והרצון הנובע מן הכישרון ההונגרי שנועד להצלחה, למרות כל המכשולים, הם מקור המרץ שאִפשר לי לעבור את הדרך הארוכה ומלאת החתחתים."

טָמָש גַידוֹ
תרגמה מהונגרית: עליזה מֶרמֶלשטיין